Home » Бібліятэка гімназіі » Рэкамендацыйны спіс твораў для чытання па беларускай літаратуры

Рэкамендацыйны спіс твораў для чытання па беларускай літаратуры

5 клас

В. Адамчык.  «Сонечны зайчык».
X. К. Андэрсен. «Казкі».
Беларускія народныя казкі.
«Бяздоннае багацце: легенды, паданні, сказы» (уклад. А. Гурскі).
Я. Брыль. «Цюцік».
Э. Валасевіч. «Дняпроўскі чарадзей».
Браты Грым. «Казкі».
А. Грачанікаў. «Казка пра Івана-ганчара і пачвару цара».
У. Дубоўка. «Як сінячок да сонца лётаў».
Д. Зальтэн. «Бэмбі».
М. Зарэмба. «Паддаўкі», «Арэхавы Спас».
Карусь Каганец. «Скрыпач і ваўкі».
У. Караткевіч. «Чортаў скарб», «Кацёл з каменьчыкамі».
Д. Р. Кіплінг. «Маўглі».
Якуб Колас. «Што яны страцілі», «Стары лес».
А. Ліндгрэн. «Браты Львінае Сэрца».
М. Лужанін. «Добры хлопец Дзік».
М. Лынькоў. «Пра смелага ваяку Мішку», «Міколка-паравоз».
А. Масла. «Таямніца закінутай хаты».
«Прыстань ваўкалакаў: чарадзейныя казкі» (уклад. А. Гурскі).
Э. Распэ. «Прыгоды барона Мюнхаўзена».
А. Якімовіч. «Рыжык», «Залатая дзіда».

6 клас 

У. Бутрамееў. “Вялікія і славутыя людзі  беларускай  зямлі”.

В .Вольскі. “Падарожжа па краіне беларусаў”.

Я. Маўр. “У краіне райскай птушкі”.

І .Навуменка. “Вайна каля Цітавай копанкі”.

І.Сяркоў. “Мы  з Санькам у тыле ворага”.

А. пальчэўскі. “Рэкс і Казбек”.

І. Пташнікаў. “Арчыбал”.

У. Шыцік “Зорны камень”, “Настаўнік”.

А. Масла. “Таямніца закінутай хаты”.

М. Лынькоў. “Міколка-паравоз”.

7 клас

В. Адамчык. “Урок арыфметыкі”.

В.Быкаў. “Альпійская балада”.

А. Васілевіч. “Пачакай, затрымайся…”

П. Місько. “Эрпіды на планеце Зямля”.

І. Пташнікаў. “Ільвы”.

А. Федарэнка. “Шчарбаты талер”.

В. Хомчанка. “Звон пад зямлёй”.

У. Аляхновіч. “Першае каханне”.

Я.Брыль.”Сірочы хлеб”.

8 клас

 В. Адамчык: «Дзікі голуб».
А. Бадак. «Адзінокі васьмікласнік хоча пазнаёміцца».
В.Быкаў. «Жураўліны крык».
П. Васючэнка. Зб.  «Жылі-былі паны Кубліцкі ды Заблоцкі».
С. Дзяргай. «Чатыры стыхіі».
Р. Джаваньёлі. «Спартак».
А. Дзюма. «Тры мушкецёры».
А. Дудараў. «Вечар», «Кім».
А. Камароўскі. Зб.  «Пенальці» (адно з апавяданняў).
К. Камейша. «Кубак блакіту».
В. Карамазаў. «Прыліпала».
У. Караткевіч. «Паром на бурнай рацэ», «Лісце каштанаў».
А. Масарэнка. «На бабровых тонях».
П. Місько. «Грот Афаліны».
М. Мятліцкі. «Чаканне сонца».
Л. Рублеўская.  «Сэрца мармуровага анёла».
А. Сербантовіч. «Пярсцёнак».
М. Стральцоў. «Адзін лапаць, адзін чунь».
Р. Стывенсан. «Чорная страла».
М. Федзюковіч. Зб.  «Красадзён».
І. Чыгрынаў. «Бульба».
Я. Янішчыц.  «Зорная паэма».

9 клас

«Дрэва вечнасці: кніга для пазакласнага чытання» (уклад. В. Кушнярэвіч).
А. Абуховіч. Вершы.
М. Арочка. «Судны дзень Скарыны».
Д. Бічэль. Вершы са зб. «А на Палессі»: «Замест запавету», «На пляцы пятлі», «Еўфрасіння Полацкая», «Словам Скарыны», «Верша-творца Сімяон Полацкі»,  «Літанне».
Я. Баршчэўскі. «Шляхціч Завальня», «Плачка», «Сын Буры».
Т. Бондар. «Рагнеда».
Зб.  «Карона Вітаўта Вялікага».
Карусь Каганец. «Модны шляхцюк».
У. Караткевіч. «Дрэва вечнасці».
М. Кацюбінскі. «Цені забытых продкаў».
Я. Колас. «Новая зямля», «На ростанях» (частка першая «У палескай глушы»).
Ю. Крашэўскі. «Хата за вёскай».
А. Куляшоў. «Хамуціус».
М. Лужанін. «Колас расказвае пра сябе».
«Мае браты, мае суседзі» (уклад. Т. Кабржыцкая, В. Рагойша).
Я. Лучына. «Паляўнічыя акварэлькі з Палесся».
А. Мальдзіс. «Як жылі нашы продкі ў XVIII ст.».
М. Маляўка. Зб. «Старая зямля».
А. Марціновіч. Зб. «Хто мы, адкуль мы».
Б. Мікуліч.  «Развітанне».
А. Наўроцкі. «Валун».
Ш. Руставелі. «Віцязь у тыгравай шкуры».
А. СтаткевічЧабаганаў. «Лёс роду — лёс радзімы».
К. Тарасаў. «Тры жыцці княгіні Рагнеды».
Я. Чачот. «Наваградскі замак».
Т. Шаўчэнка. Вершы. Паэмы.
Ш. дэ Каспгэр. «Легенда пра Ціля Уленшпігеля».

10 клас

І. Мележ. “Людзі на балоце”.

У. Караткевіч. “Каласы пад сярпом тваім”.

А. Макаёнак. “Зацюканы апостал”,»Выбачайце, калі ласка»

К. Крапіва «Хто смяецца апошнім»

К. Чорны. Апавяданні.

М.Зарэцкі. «Ворагі» і інш.апавяданні

М.Танк. Лірыка.

А. Мрый. “Запіскі Самсона Самасуя”.

11 клас

Паэзія

«Галасы вёснаў: сучасная беларуская паэзія». ШБ (склад. А. Бельскі, У. Дзіско).
«Споведзь калосся: беларуская паэзія другой паловы XX стагоддзя». – ШБ (склад. А. Бельскі, У. Дзіско).
«Сталасць думкі, маладосць душы: зб. паэзіі». ШБ (склад. М.  Мятліцкі).
Р. Баравікова.  «Дрэва для райскай птушкі».
Ю. Голуб. Зб. «Сын небасхілу».
П. Макаль. Зб. «Азбука любві».
М. Мятліцкі. «Выбранае».
П. Панчанка. Зб. «Горкі жолуд», «Высокі бераг», «Зямля ў мяне адна».
А. Разанаў. «У горадзе валадарыць Рагвалод».
А. Русецкі.  Зб. «Яго вялікасць».
А. Сыс. Зб.  «Пан лес», «Агмень».
В. Шніп. Зб.  «Балада камянёў».
Я. Янішчыц. Зб. «У шуме жытняга святла», «Каліна зімы», «Пачынаецца ўсё з любві…» (на выбар).

 Проза

І. Шамякін. “Сэрца на далоні”, “Непаўторная вясна”, “Злая зорка”.

В. Быкаў. “Знак бяды”, “Сотнікаў”.

А. Дудараў. “Князь Вітаўт”, “Чорная панна Нясвіжа”.

М. Матукоўскі. “Мудрамер”.

В. Карамазаў. “Бярозавыя венікі”.

 Драматургія

У. Бутрамееў. «Страсці па Аўдзею».
А. Дзялендзік. «Гаспадар».
А. Дудараў. «Князь Вітаўт», «Чорная панна Нясвіжа», «Палачанка».
Г. Марчук. «Калі заспявае певень».
А. Петрашкевіч.  «Меч Рагвалода».
І. Чыгрынаў. «Следчая справа Вашчылы».

Герб i Сцяг

Оценить на Портале рейтинговой оценки качества оказания услуг
alt=“”